Regelgeving

Ruim 60 mbo-instellingen werken samen met ruim 200.000 leerbedrijven aan toegankelijk, goed en doelmatig middelbaar beroepsonderwijs. Hiermee bereiden ze bijna 500.000 mbo-studenten voor op de maatschappij, de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. De aangeboden beroepsopleidingen moeten daarom aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

Vanaf 1 augustus 2015 is de wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs van kracht. Deze wet regelt, onder andere, de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid voor het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.

De zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid zijn doelvoorschriften. De wet geeft mbo-instellingen de ruimte om de zorgplichten zelf in te vullen. Onderwijsinstellingen kunnen deze verantwoordelijkheid in overleg met het (regionale) bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen in de omgeving vormgeven.