Skip navigatie

Meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod mbo

10 januari 2016

Het kabinet wil scholen en bedrijven de mogelijkheid bieden om gerichter in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken is er ingestemd met een experimentregeling.

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs vastgesteld

4 januari 2016

Eind 2015 is de definitieve ‘Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs’ in de Staatscourant gepubliceerd. Deze beleidsregel gaat over de uitvoering van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-scholen.