Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

12 januari 2016

Op 13 januari is door de minister van VWS het rapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ aan de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod mbo

10 januari 2016

Het kabinet wil scholen en bedrijven de mogelijkheid bieden om gerichter in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken is er ingestemd met een experimentregeling.

Lees meer

Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs vastgesteld

4 januari 2016

Eind 2015 is de definitieve ‘Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs’ in de Staatscourant gepubliceerd. Deze beleidsregel gaat over de uitvoering van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-scholen.

Lees meer

Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

30 december 2015

Mbo-scholen moeten voortaan vóór 1 februari van een kalenderjaar melding doen van voornemens over het starten en stoppen van opleidingen per 1 augustus van het kalenderjaar erop.

Lees meer