Commissie

A. (Fred) Paling

Voorzitter

Fred Paling is sinds september 2020 als voorzitter raad van bestuur voor GGZ inGeest. Van juli 2010 tot september 2020 was hij lid van de RvB van UWV, de laatste drie jaar als voorzitter. Hij heeft zijn sporen verdiend binnen de sociale zekerheid en op het arbeidsmarktbeleid. Hij was ook daarvoor binnen UWV op verschillende directieposities nauw betrokken bij onderwerpen op het gebied van de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Voordat hij in 2001 bij UWV in dienst trad, was hij werkzaam bij het ministerie van VWS en BZK waar hij onder meer werkte bij de Rijks Psychologische Dienst en de dienst Informatievoorziening overheidspersoneel. Naast zijn functie bij GGZ InGeest is hij actief als voorzitter van de RvT van de NSGK en voorzitter van het bestuur van Samen Sterk zonder Stigma. Paling begon zijn studie aan de economische faculteit in Rotterdam en behaalde zijn MBA in Utrecht.

mr. M. (Marjolein) ten Hoonte

Commissielid

Mr. Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sociale zekerheid; lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW; bestuurslid Stichting Management Studies (SMS); lid Adviesraad van het Human Capital Netwerk (HC Netwerk) Noord-Holland van VNO-NCW; lid van de commissie CMMBO, lid van de commissie WIZ, lid Raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en lid Raad van Toezicht CINOP.

Drs. C.M.A. (Karel) van Rosmalen

Commissielid

Karel van Rosmalen (1957) is geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch. Na het gymnasium studeerde hij Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Utrecht en later Bestuurskunde bij aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Karel is altijd in of voor het onderwijs werkzaam geweest. Zo werkte hij bij de Universiteit Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken (bij de afdeling Kennisinfrastructuur en Arbeidsmarkt). Ook was hij bestuursvoorzitter bij het ROC van Twente, Hogeschool Zuyd, Arcus College en Vista College. Verder zette hij zich in voor verschillende functies in voor commissies, waaronder de commissie Rauwenhoff (aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt) en voor de commissie Van Rijn (bekostiging Hoger Onderwijs). Toezichthoudende functies bekleedde hij bij Hobéon, CINOP en momenteel bij woningcorporatie HEEMwonen.

J.M. (Joan) Nunnely

Commissielid

Joan Nunnely BA is afgestudeerd op het thema beleidskunde arbeidsmarkt. Al bijna dertig jaar, waarvan grotendeels als zelfstandig organisatieadviseur van bedrijven en overheid, houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talentmanagement, diversiteit en inclusie. Zo is zij actief betrokken bij talentontwikkeling van studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Rotterdam Academy. Als voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers is ze eveneens bestuurslid van het VNO-NCW. Daarnaast is ze lid van de RvT van de Stichting Game Changers die talentvolle grassroots- en street culture projecten actief stimuleert en ondersteunt. Als voorzitter van de Stichting Go BuTu is ze actief in Rotterdam om samen met de bewoners, bedrijven en de Gemeente te bouwen aan een veerkrachtige wijk. Ze was landelijk bestuurslid opleiding en talentontwikkeling van D66.

Prof. dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort

Commissielid

Maroesjka Versantvoort is bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving aan de Protestantse Theologische Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de vraag naar de waarde van werk voor mens en maatschappij, en de betekenis van religie daarbij. Daarnaast is zij MT-lid van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar trekt zij het programma ‘De diverse bevolking van Nederland; samenleven nu en in de toekomst. De afgelopen jaren richtte Maroesjka zich op de thema’s van brede participatie, toekomst van werk en onderwijs, sociale cohesie en sociale zekerheid. Onderdeel daarvan was de eindevaluatie van de Participatiewet. Eerder was zij verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ECORYS en de Universiteit Leiden. Maroesjka is kwantitatief econoom, studeerde aan de Wageningen Universiteit en de Katholieke Universiteit Brussel, en promoveerde aan de Erasmus Universiteit op een proefschrift over werk en leefstijl.

Zelfregulering in het beroepsonderwijs versterken

Het primaire doel van de Commissie is het versterken van de zelfregulering in het mbo. De scholen moeten zelf onderling tot goede afspraken komen. Als dat niet lukt, kan CMMBO een handje helpen. De Commissie is een instrument om de zelfregulering te verbeteren en neemt niet de verantwoordelijkheid van de scholen over.

Taken CMMBO