Commissie

A. (Fred) Paling

Voorzitter

Fred Paling is sinds september 2020 als voorzitter raad van bestuur voor GGZ inGeest. Van juli 2010 tot september 2020 was hij lid van de RvB van UWV, de laatste drie jaar als voorzitter. Hij heeft zijn sporen verdiend binnen de sociale zekerheid en op het arbeidsmarktbeleid. Hij was ook daarvoor binnen UWV op verschillende directieposities nauw betrokken bij onderwerpen op het gebied van de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Voordat hij in 2001 bij UWV in dienst trad, was hij werkzaam bij het ministerie van VWS en BZK waar hij onder meer werkte bij de Rijks Psychologische Dienst en de dienst Informatievoorziening overheidspersoneel. Naast zijn functie bij GGZ InGeest is hij actief als voorzitter van de RvT van de NSGK en voorzitter van het bestuur van Samen Sterk zonder Stigma. Paling begon zijn studie aan de economische faculteit in Rotterdam en behaalde zijn MBA in Utrecht.

mr. M. ten Hoonte

Commissielid

Mr. Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sociale zekerheid; lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW; bestuurslid Stichting Management Studies (SMS); lid Adviesraad van het Human Capital Netwerk (HC Netwerk) Noord-Holland van VNO-NCW; lid van de commissie CMMBO, lid van de commissie WIZ, lid Raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en lid Raad van Toezicht CINOP.

prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen

Commissielid

Prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University en Academic Director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor bestuurders in het publieke domein bij Tias School for Business and Society. Daarnaast werkt hij als vrijgevestigd adviseur en toezichthouder (onderwijs, volkshuisvesting en cultuur). Vermeulen is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, waarbij een belangrijk toepassingsgebied de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf is (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM). Van daaruit is zijn werkgebied verbreed naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij werkt regelmatig als adviseur voor grote instellingen en voor de overheid, in Nederland, als ook in het buitenland.

J.M. (Joan) Nunnely

Commissielid

Joan Nunnely BA is afgestudeerd op het thema beleidskunde arbeidsmarkt. Al bijna dertig jaar, waarvan grotendeels als zelfstandig organisatieadviseur van bedrijven en overheid, houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talentmanagement, diversiteit en inclusie. Zo is zij actief betrokken bij talentontwikkeling van studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Rotterdam Academy. Als voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers is ze eveneens bestuurslid van het VNO-NCW. Daarnaast is ze lid van de RvT van de Stichting Game Changers die talentvolle grassroots- en street culture projecten actief stimuleert en ondersteunt. Als voorzitter van de Stichting Go BuTu is ze actief in Rotterdam om samen met de bewoners, bedrijven en de Gemeente te bouwen aan een veerkrachtige wijk. Ze was landelijk bestuurslid opleiding en talentontwikkeling van D66.

Zelfregulering in het beroepsonderwijs versterken

Het primaire doel van de Commissie is het versterken van de zelfregulering in het mbo. De scholen moeten zelf onderling tot goede afspraken komen. Als dat niet lukt, kan CMMBO een handje helpen. De Commissie is een instrument om de zelfregulering te verbeteren en neemt niet de verantwoordelijkheid van de scholen over.

Taken CMMBO