Commissie

Prof. dr. F. (Frans) Leijnse

Voorzitter

Prof. dr. F. (Frans) Leijnse promoveerde aan de Technische Universiteit Twente op het proefschrift 'Bevordering van Deeltijdarbeid'. Hij werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, de Sociaal Economische Raad en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, voorzitter van de HBO-raad, lid van de Eerste Kamer (2003-2011) en bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van Verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2007 was hij universiteitshoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt, in het bijzonder een leven lang leren, aan de Open Universiteit. Na zijn emeritaat in 2012 is Leijnse o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Carmel College.

drs. A.J.E.G. (Chiel) Renique

Commissielid

Drs. A.J.E.G. (Chiel) Renique was tot 2011 werkzaam als secretaris onderwijs van VNO-NCW. Hij was van 1993-2005 woordvoerder onderwijs namens BIAC (Business and Industry Advisory Committee to OECD). Van 2000-2011 was Renique, onder andere als woordvoerder onderwijs namens de werkgeversgeleding, betrokken bij ILO (International Labour Organisation) te Genève. Daarvoor bekleedde hij diverse functies in het onderwijs als docent en vervolgens opleider van leraren. Was vice-voorzitter van NGL (Nederlands Genootschap van Leraren, 1981-1984), vice-voorzitter ministeriële adviescommissie voor vernieuwing in mbo en havo-vwo (1984-1986) en voorzitter van de RvT van het ROC Mondriaan in Den Haag (inclusief rechtsvoorgangers 1996-2002).

drs. M.H.J. (Marieke) Blom

Commissielid

drs. M.H.J. (Marieke) Blom is sinds 2014 Hoofdeconoom bij ING Nederland. Het ING Economisch Bureau maakt economische analyses, zodat collega's, consumenten en bedrijven beter financiële beslissingen kunnen nemen. Hiervoor werkte zij als Chef Geld bij De Argumentenfabriek: ze leidde daar projecten voor klanten op gebied van economische en financiële thema's. Van 2002 tot 2007 was zij medewerkster van de PvdA, in Amsterdam en bij de fractie in de Tweede Kamer. Zij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam, schreef haar scriptie bij DNB en begon haar loopbaan in 1999 bij ABN AMRO als trainee.

M. J. (Max) Hoefeijzers

Commissielid

M. J. (Max) Hoefeijzers is vanaf september 2015 lid van CMMBO. Sinds oktober 2012 is hij zelfstandig adviseur en geeft advies over bestuurlijke vraagstukken in het onderwijs. Krimp, spreiding en decentralisatie onderwijshuisvesting zijn onderwerpen die Hoefeijzers kent als geen ander. Daarnaast is hij directeur/bestuurder van een tweetal onderwijscoöperaties, adviseur van het project Techniek in Bedrijf van het Platform Bèta Techniek en voorzitter van de Stichting Vakcollege Groep. Tot 2012 was hij voorzitter College van Bestuur van het ROC Da Vinci College in Dordrecht.

prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen

Commissielid

Prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University en Academic Director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor bestuurders in het publieke domein bij Tias School for Business and Society. Daarnaast werkt hij als vrijgevestigd adviseur en toezichthouder (onderwijs, volkshuisvesting en cultuur). Vermeulen is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, waarbij een belangrijk toepassingsgebied de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf is (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM). Van daaruit is zijn werkgebied verbreed naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij werkt regelmatig als adviseur voor grote instellingen en voor de overheid, in Nederland, als ook in het buitenland.

Zelfregulering in het beroepsonderwijs versterken

Het primaire doel van de Commissie is het versterken van de zelfregulering in het mbo. De scholen moeten zelf onderling tot goede afspraken komen. Als dat niet lukt, kan CMMBO een handje helpen. De Commissie is een instrument om de zelfregulering te verbeteren en neemt niet de verantwoordelijkheid van de scholen over.

Taken CMMBO