Commissie

prof. dr. F. (Frans) Leijnse

Voorzitter

Prof. dr. F. (Frans) Leijnse promoveerde aan de Technische Universiteit Twente op het proefschrift 'Bevordering van Deeltijdarbeid'. Hij werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, de Sociaal Economische Raad en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, decaan van de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, voorzitter van de HBO-raad, lid van de Eerste Kamer (2003-2011) en bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van Verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2007 was hij universiteitshoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt, in het bijzonder een leven lang leren, aan de Open Universiteit. Na zijn emeritaat in 2012 is Leijnse o.a. voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Carmel College.

M. J. (Max) Hoefeijzers

Commissielid

M. J. (Max) Hoefeijzers is vanaf september 2015 lid van CMMBO. Sinds oktober 2012 is hij zelfstandig adviseur en geeft advies over bestuurlijke vraagstukken in het onderwijs. Krimp, spreiding, governance, samenwerking en fusie en decentralisatie onderwijshuisvesting zijn onderwerpen die Hoefeijzers kent als geen ander. Daarnaast is hij directeur/bestuurder van een onderwijscoöperatie en adviseert hij over de ontwikkelingen van het vmbo en mbo. Tot 2012 was hij voorzitter College van Bestuur van het ROC Da Vinci College in Dordrecht.

mr. M. ten Hoonte

Commissielid

Mr. Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is voorzitter van het Nederlands Genootschap van Sociale zekerheid; lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW; bestuurslid Stichting Management Studies (SMS); lid Adviesraad van het Human Capital Netwerk (HC Netwerk) Noord-Holland van VNO-NCW; lid van de commissie CMMBO, lid van de commissie WIZ, lid Raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en lid Raad van Toezicht CINOP.

prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen

Commissielid

Prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University en Academic Director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor bestuurders in het publieke domein bij Tias School for Business and Society. Daarnaast werkt hij als vrijgevestigd adviseur en toezichthouder (onderwijs, volkshuisvesting en cultuur). Vermeulen is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, waarbij een belangrijk toepassingsgebied de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf is (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM). Van daaruit is zijn werkgebied verbreed naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij werkt regelmatig als adviseur voor grote instellingen en voor de overheid, in Nederland, als ook in het buitenland.

J.M. (Joan) Nunnely

Commissielid

Joan Nunnely BA is afgestudeerd op het thema beleidskunde arbeidsmarkt. Al bijna dertig jaar, waarvan grotendeels als zelfstandig organisatieadviseur van bedrijven en overheid, houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talentmanagement, diversiteit en inclusie. Zo is zij actief betrokken bij talentontwikkeling van studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Rotterdam Academy. Als voorzitter van de Coöperatie Van Vrouwelijke Ondernemers is ze eveneens bestuurslid van het VNO-NCW. Daarnaast is ze lid van de RvT van de Stichting Game Changers die talentvolle grassroots- en street culture projecten actief stimuleert en ondersteunt. Als voorzitter van de Stichting Go BuTu is ze actief in Rotterdam om samen met de bewoners, bedrijven en de Gemeente te bouwen aan een veerkrachtige wijk. Ze was landelijk bestuurslid opleiding en talentontwikkeling van D66.

Zelfregulering in het beroepsonderwijs versterken

Het primaire doel van de Commissie is het versterken van de zelfregulering in het mbo. De scholen moeten zelf onderling tot goede afspraken komen. Als dat niet lukt, kan CMMBO een handje helpen. De Commissie is een instrument om de zelfregulering te verbeteren en neemt niet de verantwoordelijkheid van de scholen over.

Taken CMMBO