Skip navigatie

Fusietoets

Voor een fusie van besturen en/of instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs is in alle gevallen de voorafgaande toestemming van de Minister nodig. Om die toestemming te krijgen moet u een aanvraag voor een fusietoets indienen. Een fusie zonder voorafgaande toestemming van de Minister heeft gevolgen voor de bekostiging van het onderwijs. Vraag de toets daarom op tijd aan.

Het doel van de fusietoets is het waarborgen van de menselijke maat in het onderwijs. Twee aspecten zijn hierbij belangrijk: legitimatie en keuzevrijheid.

Legitimatie

Legitimatie betekent dat de fusie kan rekenen op steun van onder andere studenten en medewerkers van de betrokken mbo-instellingen en van andere belanghebbenden in de regio, zoals bedrijfsleven en overheden.

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid betekent dat de fusie onder andere bijdraagt aan het in stand houden van een doelmatig, toegankelijk en divers onderwijsaanbod van goede kwaliteit.

Voor vragen over de fusietoets in het mbo kunt u terecht bij de CMMBO. Aanvragen voor de fusietoets dient u in bij DUO. Daarna voert de CMMBO de toets uit en adviseert de Minister. De Minister neemt tenslotte een besluit over de fusieaanvraag.