Skip navigatie

Documenten

Kamerbrief over bestuurlijke samenwerking en fusies in het mbo

De minister van OCW heeft op 23 december 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over bestuurlijke samenwerking en fusies in het mbo.

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Deze meest recente regeling bevat o.a. de toetscriteria voor het beoordelen van voorgenomen fusies door CMMBO.

Kamerbrief over de fusietoets in het onderwijs 2016

De bewindspersonen van OCW hebben op 17 oktober 2016 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorgenomen wijzigingen in de fusietoets in het onderwijs.

Evaluatie Wet fusietoets 2015

Rapport met evaluatie van de Wet fusietoets over de periode 2011 t/m 2014