Nieuws

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen

22 december 2019

De CMMBO heeft het eerste deel van haar advies aan de minister van OCW aangeboden.

Lees meer

Evaluatie macrodoelmatigheid mbo

10 september 2019

Onlangs heeft de minister van OCW haar reactie aan de Tweede Kamer gestuurd op de uitkomsten van de evaluatie van de wet en beleidsregel Macrodoelmatigheid in het mbo.

Lees meer

Ontneming rechten van ROC Horizon College voor DTP-opleidingen

2 mei 2019

De rechtbank Noord-Holland heeft het beroep van ROC Horizon College tegen het besluit van de minister van OCW de rechten voor zijn DTP-opleidingen in te trekken, vanwege niet naleven van zorgplicht arbeidsmarktperspectief, ongegrond verklaard.

Lees meer

Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector

26 februari 2019

De minister van OCW heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen die in gang zijn gezet als reactie op het advies van de CMMBO over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.

Lees meer

Goedkeuring fusie Arcus College en Leeuwenborgh

9 oktober 2018

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie van Arcus College en Leeuwenborgh. Dit mede op basis van een positief advies van de CMMBO.

Lees meer

Alleenrecht voor kleine, unieke opleidingen

30 augustus 2018

Een melding aan de minister voor het verkrijgen van het tijdelijk alleenrecht voor een kleine, unieke opleiding kan gedaan worden via de CMMBO.

Lees meer

Aanbevelingen CMMBO voor nieuwe minister van OCW

23 januari 2018

De Commissie macrodoelmatigheid mbo heeft, op basis van haar ervaringen gedurende de afgelopen twee jaren, enkele aanbevelingen gedaan aan de minister van OCW.

Lees meer

SCP – Beroep op het mbo. Betrokkenen over responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

7 september 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzocht hoe het mbo het beste studenten kan opleiden voor de banen van morgen.

Lees meer