Nieuws

Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector

26 februari 2019

De minister van OCW heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen die in gang zijn gezet als reactie op het advies van de CMMBO over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.

Lees meer

Goedkeuring fusie Arcus College en Leeuwenborgh

9 oktober 2018

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie van Arcus College en Leeuwenborgh. Dit mede op basis van een positief advies van de CMMBO.

Lees meer

Alleenrecht voor kleine, unieke opleidingen

30 augustus 2018

Een melding aan de minister voor het verkrijgen van het tijdelijk alleenrecht voor een kleine, unieke opleiding kan gedaan worden via de CMMBO.

Lees meer

Aanbevelingen CMMBO voor nieuwe minister van OCW

23 januari 2018

De Commissie macrodoelmatigheid mbo heeft, op basis van haar ervaringen gedurende de afgelopen twee jaren, enkele aanbevelingen gedaan aan de minister van OCW.

Lees meer

ROA – De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

4 december 2017

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2022’ uitgebracht.

Lees meer

SCP – Beroep op het mbo. Betrokkenen over responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

7 september 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzocht hoe het mbo het beste studenten kan opleiden voor de banen van morgen.

Lees meer

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016

7 september 2017

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht voert jaarlijks een enquête uit onder gediplomeerde schoolverlaters. Dit jaar gingen de onderzoekers uitgebreid in op de veranderende aansluiting tussen beroepsopleidingen en beroepen. Het ROA constateert dat in de afgelopen 20 jaar de spreiding over beroepen vooral is toegenomen onder gediplomeerden met een economische dan wel technische opleiding.

Lees meer

Fusietoets aangepast

10 augustus 2017

Alle bestuurlijke en institutionele fusies in het mbo moeten vooraf door de minister goedgekeurd worden. Per 1 augustus 2017 is deze fusietoets veranderd. Ten eerste maakt de aangepaste fusietoets een meer integrale afweging mogelijk tussen de noodzaak om te fuseren en de gevolgen van de fusie. Ten tweede adviseert voortaan de CMMBO de minister over aanvragen voor een fusietoets.

Lees meer