Nieuws

Aanbevelingen CMMBO voor nieuwe minister van OCW

23 januari 2018

De Commissie macrodoelmatigheid mbo heeft, op basis van haar ervaringen gedurende de afgelopen twee jaren, enkele aanbevelingen gedaan aan de minister van OCW.

Lees meer

ROA – De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

4 december 2017

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2022’ uitgebracht.

Lees meer

SCP – Beroep op het mbo. Betrokkenen over responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs.

7 september 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzocht hoe het mbo het beste studenten kan opleiden voor de banen van morgen.

Lees meer

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016

7 september 2017

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht voert jaarlijks een enquête uit onder gediplomeerde schoolverlaters. Dit jaar gingen de onderzoekers uitgebreid in op de veranderende aansluiting tussen beroepsopleidingen en beroepen. Het ROA constateert dat in de afgelopen 20 jaar de spreiding over beroepen vooral is toegenomen onder gediplomeerden met een economische dan wel technische opleiding.

Lees meer

Fusietoets aangepast

10 augustus 2017

Alle bestuurlijke en institutionele fusies in het mbo moeten vooraf door de minister goedgekeurd worden. Per 1 augustus 2017 is deze fusietoets veranderd. Ten eerste maakt de aangepaste fusietoets een meer integrale afweging mogelijk tussen de noodzaak om te fuseren en de gevolgen van de fusie. Ten tweede adviseert voortaan de CMMBO de minister over aanvragen voor een fusietoets.

Lees meer

Minister Bussemaker neemt advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2 in ontvangst

9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 heeft minister Jet Bussemaker uit handen van de voorzitter van de CMMBO het advies over het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen in ontvangst genomen.

Lees meer

Forse stijging van het aantal mbo-vacatures

19 december 2016

Het rapport Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV laat zien dat het aantal mbo-vacatures dit jaar flink is toegenomen. Deze toename ligt 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren, die een beroep doen op een WW-uitkering, af.

Lees meer

SER brengt ontwerpadvies uit over toekomstgericht beroepsonderwijs

24 oktober 2016

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel.

Lees meer