Nieuws

Advies opleiding Audicien in Eindhoven

8 december 2022

Op verzoek van MBO Amersfoort c.s. heeft de CMMBO een advies uitgebracht over de mogelijke start van de opleiding Audicien in Eindhoven.

Lees meer

Goedkeuring voor fusie ROC Friese Poort en Friesland College

1 november 2022

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van beide instellingen.

Lees meer

Van opleiding naar opleiden

23 augustus 2022

Advies met ideeën voor een ideaaltypisch ontwerp voor economisch-administratief beroepsonderwijs.

Lees meer

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen, deel 2

11 november 2021

Dit deel 2 van het CMMBO-advies richt zich op het versterken van het arbeidsmarktgericht opleiden van studenten voor wie doorstroom naar een hoger niveau nu niet aan de orde is.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen fusie De Leijgraaf en Koning Willem I College

13 oktober 2021

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van De Leijgraaf en Koning Willem I College.

Lees meer

Besluit Minister over opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

10 juni 2021

Nadat Curio en De Rooi Pannen via zelfregulering alsnog niet tot overeenstemming waren gekomen, heeft de minister van OCW een besluit genomen over het aanbod van opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen fusie Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege

5 januari 2021

Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege hebben op 30 juni 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021 en een institutionele fusie per 1 augustus 2021.

Lees meer

Advies en besluit over bestuurlijke fusie ROC van Flevoland en ROC van Amsterdam

5 januari 2021

ROC van Flevoland (ROCvF) en ROC van Amsterdam (ROCvA) hebben op 30 september 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021.

Lees meer