Nieuws

Advies en besluit over voorgenomen fusie Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege

5 januari 2021

Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege hebben op 30 juni 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021 en een institutionele fusie per 1 augustus 2021.

Lees meer

Advies en besluit over bestuurlijke fusie ROC van Flevoland en ROC van Amsterdam

5 januari 2021

ROC van Flevoland (ROCvF) en ROC van Amsterdam (ROCvA) hebben op 30 september 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021.

Lees meer

Wijzigingen in samenstelling CMMBO

23 december 2020

Per 1 januari 2021 is Fred Paling de nieuwe voorzitter van de CMMBO. Hij volgt Frans Leijnse op die ruim vijf jaar voorzitter is geweest.

Lees meer

Goedkeuring fusie Nordwin College en Aeres

27 mei 2020

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie van Nordwin College en Aeres. Dit mede op basis van een positief advies van de CMMBO.

Lees meer

Commissie vraagt bij ministers aandacht voor schoolverlaters

28 april 2020

Door de economische gevolgen van de coronacrisis kan het tijdelijk lastiger zijn voor examenleerlingen van het mbo om straks werk te vinden. De CMMBO pleit voor een plan om deze jongeren zoveel mogelijk aan het leren en/of werken te houden.

Lees meer

CMMBO is verhuisd

10 februari 2020

De Commissie macrodoelmatigheid mbo heeft vanaf 1 maart 2020 een nieuwe werkplek in de Haagse binnenstad.

Lees meer

ROA – De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024

10 februari 2020

Recent heeft ROA haar tweejaarlijkse publicatie ‘Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep’ uitgebracht.

Lees meer

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen

22 december 2019

De CMMBO heeft het eerste deel van haar advies aan de minister van OCW aangeboden.

Lees meer