Nieuws

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen, deel 2

11 november 2021

Dit deel 2 van het CMMBO-advies richt zich op het versterken van het arbeidsmarktgericht opleiden van studenten voor wie doorstroom naar een hoger niveau nu niet aan de orde is.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen fusie De Leijgraaf en Koning Willem I College

13 oktober 2021

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van De Leijgraaf en Koning Willem I College.

Lees meer

Besluit Minister over opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

10 juni 2021

Nadat Curio en De Rooi Pannen via zelfregulering alsnog niet tot overeenstemming waren gekomen, heeft de minister van OCW een besluit genomen over het aanbod van opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen fusie Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege

5 januari 2021

Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege hebben op 30 juni 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021 en een institutionele fusie per 1 augustus 2021.

Lees meer

Advies en besluit over bestuurlijke fusie ROC van Flevoland en ROC van Amsterdam

5 januari 2021

ROC van Flevoland (ROCvF) en ROC van Amsterdam (ROCvA) hebben op 30 september 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021.

Lees meer

Wijzigingen in samenstelling CMMBO

23 december 2020

Per 1 januari 2021 is Fred Paling de nieuwe voorzitter van de CMMBO. Hij volgt Frans Leijnse op die ruim vijf jaar voorzitter is geweest.

Lees meer

Goedkeuring fusie Nordwin College en Aeres

27 mei 2020

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie van Nordwin College en Aeres. Dit mede op basis van een positief advies van de CMMBO.

Lees meer

Commissie vraagt bij ministers aandacht voor schoolverlaters

28 april 2020

Door de economische gevolgen van de coronacrisis kan het tijdelijk lastiger zijn voor examenleerlingen van het mbo om straks werk te vinden. De CMMBO pleit voor een plan om deze jongeren zoveel mogelijk aan het leren en/of werken te houden.

Lees meer