Nieuws

Advies en besluit over voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie Drenthe College en Terra

9 november 2023

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan Drenthe College en Terra voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024 en een institutionele fusie per 1 augustus 2024.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie Regio College en Horizon College

19 oktober 2023

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan Horizon College en Regio College voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024 en een institutionele fusie per 1 augustus 2024.

Lees meer

Advies Opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij in Horst

27 maart 2023

De CMMBO heeft op verzoek van Gilde Opleidingen een advies gegeven over zijn verschil van inzicht met Yuverta over diens voornemen de opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij in Horst per schooljaar 2023-2024 te gaan verzorgen. Dit met als doel via zelfregulering alsnog tot een oplossing te komen.

Lees meer

Advies Regionale opleidingsmogelijkheden in het mbo voor arbeidsmarkttekorten

23 december 2022

Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een onderzoek uitgevoerd naar huidige en gewenste bijdragen van het mbo aan het maatschappelijk vraagstuk van het tekort aan vakbekwame mensen in regio’s met een bovengemiddelde krimp.

Lees meer

Advies opleiding Audicien in Eindhoven

8 december 2022

Op verzoek van MBO Amersfoort c.s. heeft de CMMBO een advies uitgebracht over de mogelijke start van de opleiding Audicien in Eindhoven.

Lees meer

Goedkeuring voor fusie ROC Friese Poort en Friesland College

1 november 2022

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van beide instellingen.

Lees meer

Van opleiding naar opleiden

23 augustus 2022

Advies met ideeën voor een ideaaltypisch ontwerp voor economisch-administratief beroepsonderwijs.

Lees meer

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen, deel 2

11 november 2021

Dit deel 2 van het CMMBO-advies richt zich op het versterken van het arbeidsmarktgericht opleiden van studenten voor wie doorstroom naar een hoger niveau nu niet aan de orde is.

Lees meer