Skip navigatie

Unieke opleidingen

Kleinschalige, unieke beroepsopleidingen zijn van belang voor de Nederlandse economie en samenleving. Tegelijkertijd staat het aanbod van kleine, unieke opleidingen voor specialistisch vakmanschap onder druk en dreigen sommige van deze opleidingen te verdwijnen. Dit ondanks pogingen van beroepsonderwijs en bedrijfsleven via zelfregulering deze te behouden.

Als zelfregulering niet slaagt om een kleine, unieke opleiding te behouden, kan in het uiterste geval de Minister voortaan een instelling het tijdelijk alleenrecht geven om zo’n opleiding aan te blijven bieden. Dit houdt in dat de instelling minstens vijf jaar lang als enige het recht heeft om de opleiding aan te bieden. Dit maakt het aantrekkelijker voor de instelling om, samen met het bedrijfsleven, in de opleiding te investeren om deze te verduurzamen. De aantrekkelijkheid kan eventueel versterkt worden met het toekennen van een hogere prijsfactor door de Minister.