Skip navigatie

Macrodoelmatigheid

Ruim 60 mbo-instellingen werken samen met ruim 200.000 leerbedrijven aan toegankelijk, goed en doelmatig middelbaar beroepsonderwijs. Hiermee bereiden ze bijna 500.000 mbo-studenten voor op de maatschappij, de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. De aangeboden beroepsopleidingen moeten daarom aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

CMMBO onderzoekt en adviseert over de uitvoering van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen. De zorgplichten zijn geregeld in de wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs. Het doel van deze wet is het bevorderen van een doelmatiger aanbod van opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.