Adviezen

Advies opleiding Audicien in Eindhoven

8 december 2022

Op verzoek van MBO Amersfoort, Deltion College en Da Vinci College heeft de CMMBO een advies gegeven over hun verschil van inzicht met Summa College over diens voorgenomen start van de opleiding Audicien in Eindhoven. Dit met als doel om via zelfregulering alsnog tot een oplossing te komen.

Lees meer

Van opleiding naar opleiden

23 augustus 2022

Advies met ideeën voor een ideaaltypisch ontwerp voor economisch-administratief beroepsonderwijs. Naar aanleiding van eerdere adviezen van de CMMBO over studenten van economisch-administratieve mbo-opleidingen, heeft de minister van OCW een aantal instellingen uitgenodigd voor deze studenten ideaaltypisch onderwijs uit te werken om hun kansen te versterken. Tevens is de CMMBO gevraagd dit te evalueren en te bezien of er meer algemeen geldende aanbevelingen gedaan kunnen worden.

Lees meer

Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen, deel 2

11 november 2021

De minister van OCW heeft uit oogpunt van kansengelijkheid de CMMBO gevraagd een themaonderzoek uit te voeren naar het profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve opleidingen en hoe zij in vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt presteren.

Lees meer

Advies en besluit over opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

10 juni 2021

Op verzoek van Curio heeft de minister van OCW een besluit genomen over het aanbod van opleidingen Marketing, communicatie en evenementen (MCE) van De Rooi Pannen in Breda.

Lees meer

Advies Opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

2 april 2020

Curio heeft de CMMBO gevraagd een advies uit te brengen over zijn verschil van inzicht met De Rooi Pannen over zijn start van de opleiding Marketing, communicatie en evenementen in Breda per schooljaar 2020-2021. Curio biedt deze opleiding al aan in Breda en is van mening dat deze handelswijze van De Rooi Pannen in strijd is met de wettelijke zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid. Beide instellingen nemen het advies van de CMMBO over.

Lees meer

Advies: Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen

22 december 2019

Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een onderzoek uitgevoerd naar het profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen. Dit om de kansen van deze studenten te vergroten door hen op te leiden tot een hoger niveau en/of beter voor te bereiden op hun start op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’

16 april 2018

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen flink toegenomen, vooral omdat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden.

Lees meer

Themaonderzoek Regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches

16 april 2018

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo. Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een themaonderzoek uitgevoerd naar de regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches. Dit naar aanleiding van signalen dat meerdere brancheorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen (‘zwaartepuntvorming’) om de kwaliteit van de opleidingen en de instroom van studenten te verbeteren.

Lees meer