Adviezen

Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’

16 april 2018

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen flink toegenomen, vooral omdat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden.

Lees meer

Themaonderzoek Regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches

16 april 2018

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo. Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een themaonderzoek uitgevoerd naar de regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches. Dit naar aanleiding van signalen dat meerdere brancheorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen (‘zwaartepuntvorming’) om de kwaliteit van de opleidingen en de instroom van studenten te verbeteren.

Lees meer

Advies DTP-opleidingen Noord-Holland Noord

14 december 2017

Mediacollege Amsterdam heeft de CMMBO verzocht een advies uit te brengen over zijn verschil van inzicht met ROC Horizon College over diens start van de opleidingen Medewerker DTP en Allround DTP’er op de locatie Heerhugowaard per schooljaar 2017-2018. Volgens Mediacollege Amsterdam leeft ROC Horizon College hierbij niet zijn zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid na.

Lees meer

Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

9 maart 2017

Het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen staat, door met name technologische ontwikkelingen, onder druk. Daarom heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) hierover een advies uitgebracht aan de Minister. Het advies bevat vijf aanbevelingen om het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief van mbo 2-opleidingen te versterken. Het gaat om het versterken van de bbl-leerweg, het stimuleren van domeinprogramma’s, loopbaanontwikkeling voor gediplomeerde mbo 2-schoolverlaters, monitoren van prestaties van mbo-instellingen en het organiseren van dit alles in één samenhangend programma.

Lees meer

Advies Chauffeur wegvervoer

5 december 2016

De CMMBO adviseert het ROC Midden Nederland om zijn opleiding Chauffeur wegvervoer in Amersfoort gefaseerd te beëindigen omdat, met de recente start van deze opleiding, niet de zorgplicht doelmatigheid wordt nageleefd. Het ROC Midden Nederland neemt het advies over.

Lees meer

Advies Hotelmanagement Amsterdam

14 juli 2016

De CMMBO adviseert het ROC van Amsterdam zijn huidige opleiding MOH en het ROC TOP zijn huidige opleiding Facilitair leidinggevende in de context van de hotellerie voor het komend schooljaar 2016 – 2017 in de huidige omvang te handhaven. Dit in afwachting van de resultaten van het overleg tussen betrokken mbo-instellingen over een onderling afgestemd aanbod van opleidingen voor de grootstedelijke regio Amsterdam (zie eerder CMMBO-advies 'Aanbod opleidingen Almere') en van een onderzoek door Koninklijke Horeca Nederland naar de ontwikkeling van de vraag naar medewerkers in de Amsterdamse horeca.

Lees meer

Advies opleiding ‘Generation Food’ van SVO

26 mei 2016

CMMBO heeft geconstateerd dat SVO zijn zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid voor de nieuwe opleiding 'Generation Food' naleeft.

Lees meer

Advies aanbod opleidingen Almere

26 mei 2016

CMMBO adviseert het ROC TOP, het ROC van Flevoland en het ROC van Amsterdam binnen een half jaar afspraken te maken over hun aanbod aan opleidingen in de regio Amsterdam. Voorafgaand aan deze afspraken adviseert de CMMBO het ROC TOP niet verder te groeien in Almere.

Lees meer