Adviezen

Advies Chauffeur wegvervoer

5 december 2016

De CMMBO adviseert het ROC Midden Nederland om zijn opleiding Chauffeur wegvervoer in Amersfoort gefaseerd te beëindigen omdat, met de recente start van deze opleiding, niet de zorgplicht doelmatigheid wordt nageleefd. Het ROC Midden Nederland neemt het advies over.

Lees meer

Advies Hotelmanagement Amsterdam

14 juli 2016

De CMMBO adviseert het ROC van Amsterdam zijn huidige opleiding MOH en het ROC TOP zijn huidige opleiding Facilitair leidinggevende in de context van de hotellerie voor het komend schooljaar 2016 – 2017 in de huidige omvang te handhaven. Dit in afwachting van de resultaten van het overleg tussen betrokken mbo-instellingen over een onderling afgestemd aanbod van opleidingen voor de grootstedelijke regio Amsterdam (zie eerder CMMBO-advies 'Aanbod opleidingen Almere') en van een onderzoek door Koninklijke Horeca Nederland naar de ontwikkeling van de vraag naar medewerkers in de Amsterdamse horeca.

Lees meer

Advies opleiding ‘Generation Food’ van SVO

26 mei 2016

CMMBO heeft geconstateerd dat SVO zijn zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid voor de nieuwe opleiding 'Generation Food' naleeft.

Lees meer

Advies aanbod opleidingen Almere

26 mei 2016

CMMBO adviseert het ROC TOP, het ROC van Flevoland en het ROC van Amsterdam binnen een half jaar afspraken te maken over hun aanbod aan opleidingen in de regio Amsterdam. Voorafgaand aan deze afspraken adviseert de CMMBO het ROC TOP niet verder te groeien in Almere.

Lees meer

Advies aanbod opleidingen Zoetermeer

13 januari 2016

CMMBO adviseert dat het arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van de opleidingen in Zoetermeer niet in het geding zijn. Dit mede dankzij eerdere onderlinge afspraken hierover door het ID College en het ROC Mondriaan.

Lees meer

Advies opleiding vliegtuigonderhoud

13 januari 2016

Aventus bouwt, als gevolg op het onderzoek en advies van CMMBO, de opleidingen vliegtuigonderhoud gefaseerd af. Vanaf schooljaar 2016-2017 worden er geen nieuwe studenten meer ingeschreven.

Lees meer