Adviezen

Advies en besluit over fusievoornemen AOC Oost en Groene Welle

18 oktober 2017

AOC Oost en Groene Welle hebben recent een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2018 en een instellingsfusie per 1 augustus 2018 (‘fusietoets’). De CMMBO heeft over de voorgenomen fusie een positief advies uitgebracht aan de minister van EZ, waarna deze goedkeuring heeft verleend aan de voorgenomen fusie.

Lees meer