Adviezen

Advies en besluit over voorgenomen fusie De Leijgraaf en Koning Willem I College

13 oktober 2021

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van De Leijgraaf en Koning Willem I College.

Lees meer

Advies en besluit over voorgenomen fusie Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege

5 januari 2021

Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege hebben op 30 juni 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021 en een institutionele fusie per 1 augustus 2021.

Lees meer

Advies en besluit over bestuurlijke fusie ROC van Flevoland en ROC van Amsterdam

5 januari 2021

ROC van Flevoland (ROCvF) en ROC van Amsterdam (ROCvA) hebben op 30 september 2020 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021.

Lees meer

Advies en besluit over fusievoornemen Nordwin College en Aeres

27 mei 2020

Nordwin College en Aeres hebben op 9 maart 2020 een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 juni 2020 en een institutionele fusie per, naar verwachting, 1 augustus 2021. De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan deze fusie.

Lees meer

Advies en besluit over fusievoornemen Leeuwenborgh en Arcus College

9 oktober 2018

Leeuwenborgh en Arcus College hebben 12 juli 2018 een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 en een instellingsfusie per 1 augustus 2019 (‘fusietoets’). De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan deze voorgenomen fusie. Dit op basis van een eerder positief advies van de CMMBO aan de minister van OCW.

Lees meer

Advies en besluit over fusievoornemen AOC Oost en Groene Welle

18 oktober 2017

AOC Oost en Groene Welle hebben recent een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2018 en een instellingsfusie per 1 augustus 2018 (‘fusietoets’). De CMMBO heeft over de voorgenomen fusie een positief advies uitgebracht aan de minister van EZ, waarna deze goedkeuring heeft verleend aan de voorgenomen fusie.

Lees meer