Documenten

Jaarverslag CMMBO 2020

In dit jaarverslag blikt de Commissie terug op de door haar uitgevoerde onderzoeken en uitgebrachte adviezen over macrodoelmatigheid in het middelbaar beroepsonderwijs in 2020.

Download het Jaarverslag 2020

Jaarverslag CMMBO 2019

In dit jaarverslag blikt de Commissie eerst terug op de ontwikkeling van de macrodoelmatigheid van het mbo in de afgelopen jaren. Daarna benoemt de Commissie thema’s die uit oogpunt van macrodoelmatigheid de komende jaren aandacht verdienen en doet de Commissie verslag van haar activiteiten in 2019.

Download het Jaarverslag 2019

Jaarverslag CMMBO 2018

In 2018 heeft de CMMBO twee themaonderzoeken afgerond. Eén naar het arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen en één naar de werkende principes van regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches. Ook is de minister geadviseerd over een voorgenomen fusie tussen twee mbo-instellingen. Dit en meer kunt u vinden in het bijgevoegde jaarverslag over 2018.

Download het jaarverslag 2018

Jaarverslag CMMBO 2017

In 2017 heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) haar eerste themaonderzoek afgerond, naar het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen. De CMMBO heeft verder de taak gekregen de minister van OCW te adviseren over voorgenomen fusies in het mbo (fusietoets). Dit en meer kunt u nalezen in het Jaarverslag 2017 van de CMMBO.

Download het jaarverslag 2017

Jaarverslag CMMBO 2016

Hierbij treft u het verslag aan van de activiteiten van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) in 2016. Nadat eind 2015 de inrichting van de CMMBO was voltooid, was 2016 het eerste jaar waarin de CMMBO volledig aan de slag is gegaan met de uitvoering van haar taken. Lees meer in het jaarverslag van 2016.

Download het jaarverslag 2016

Jaarverslag CMMBO 2015

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) is per 1 september 2015 ingesteld door de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ. De CMMBO heeft de taak de overheid, mbo-instellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden te adviseren over de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen. Lees meer in het jaarverslag van 2015.

Download het jaarverslag 2015