Documenten

Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo

De Commissie macrodoelmatigheid mbo is ingesteld door de Minister van OCW en de staatssecretaris van EZ via dit instellingsbesluit. Het regelt o.a. de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie.

Lees hetĀ instellingsbesluit

Jaarverslag CMMBO 2017

In 2017 heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) haar eerste themaonderzoek afgerond, naar het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen. De CMMBO heeft verder de taak gekregen de minister van OCW te adviseren over voorgenomen fusies in het mbo (fusietoets). Dit en meer kunt u nalezen in het Jaarverslag 2017 van de CMMBO.

Download het jaarverslag 2017

Jaarverslag CMMBO 2016

Hierbij treft u het verslag aan van de activiteiten van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) in 2016. Nadat eind 2015 de inrichting van de CMMBO was voltooid, was 2016 het eerste jaar waarin de CMMBO volledig aan de slag is gegaan met de uitvoering van haar taken. Lees meer in het jaarverslag van 2016.

Download het jaarverslag 2016

Jaarverslag CMMBO 2015

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) is per 1 september 2015 ingesteld door de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ. De CMMBO heeft de taak de overheid, mbo-instellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden te adviseren over de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen. Lees meer in het jaarverslag van 2015.

Download het jaarverslag 2015