Documenten

Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo

De Commissie macrodoelmatigheid mbo is ingesteld door de Minister van OCW en de staatssecretaris van EZ via dit instellingsbesluit. Het regelt o.a. de taken, de samenstelling en de werkwijze van de Commissie.

Lees hetĀ instellingsbesluit

Jaarverslag CMMBO 2016

Hierbij treft u het verslag aan van de activiteiten van de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) in 2016. Nadat eind 2015 de inrichting van de CMMBO was voltooid, was 2016 het eerste jaar waarin de CMMBO volledig aan de slag is gegaan met de uitvoering van haar taken. Lees meer in het jaarverslag van 2016.

Download het jaarverslag 2016

Jaarverslag CMMBO 2015

De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) is per 1 september 2015 ingesteld door de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ. De CMMBO heeft de taak de overheid, mbo-instellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden te adviseren over de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen. Lees meer in het jaarverslag van 2015.

Download het jaarverslag 2015