Bureau

ir. C.J. (Cees-Jan) van Overveld

Secretaris

ir. C.J. (Cees-Jan) van Overveld is vanaf november 2015 secretaris van CMMBO. Van april 2012 tot november 2015 heeft hij als senior adviseur o.a. diverse mbo-instellingen ondersteund bij het analyseren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het opleidingenportfolio, het uitvoeren van omgevingsanalyses en het vernieuwen van opleidingen. Daarvoor werkte Cees-Jan 8 jaar bij de directie mbo van het ministerie van OCW, waar hij mede aan de basis stond van het actieplan mbo ‘Focus op vakmanschap 2011-2015’ en van programma’s voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Mw. C.T.A. (Caroline) Westerhout-Gort

Secretaresse

Mw. C.T.A. (Caroline) Westerhout is vanaf 18 april 2017 werkzaam als secretaresse bij CMMBO. Zij heeft een jarenlange ervaring als secretaresse en managementassistente in de (semi) non-profitsector. Voorheen is zij onder andere werkzaam geweest als projectsecretaresse bij de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en als managementassistente bij de TU Delft en Stichting C3.
Caroline werkt parttime voor de Commissie. Zij werkt op maandagochtend en op dinsdag en donderdag de hele dag.

Onafhankelijk, vertrouwelijk en transparant

CMMBO is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit ervaren leden met kennis van de maatschappij, het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs. De commissieleden worden ondersteund door het secretariaat. Het bureau voert onder andere onderzoekswerkzaamheden uit, bereidt adviezen voor en ondersteunt bij thematische doorlichting.

Gedragscode CMMBO