Skip navigatie

Gedragscode

CMMBO is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit ervaren deskundigen met kennis van de maatschappij, het bedrijfsleven en mbo-instellingen. Onafhankelijk, vertrouwelijk, deskundig en transparant zijn de kernwaarden van de commissie. Om dat te garanderen en te waarborgen is een gedragscode opgesteld.

Onafhankelijk, vertrouwelijk, deskundig en transparant

Onafhankelijk dankzij het uitgangspunt dat een commissielid die betrokken is (geweest) bij een aanvraag niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over een uit te brengen advies. Vertrouwelijk vanwege de strikte afspraken met betrekking tot geheimhouding voor alle betrokkenen. En transparant in het vervaardigen van adviezen. De uit te brengen adviezen bevatten namelijk ook de feiten en de opinies van betrokken partijen die CMMBO in haar onderzoek verzameld heeft en waarop CMMBO zijn advies heeft gebaseerd en bevatten de afwegingen die CMMBO gemaakt heeft.