Skip navigatie

Advies en besluit over voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie Regio College en Horizon College

19 oktober 2023

De minister van OCW heeft op basis van een positief advies van de CMMBO goedkeuring verleend aan de voorgenomen bestuurlijke en institutionele fusie van Regio College en Horizon College. Beide instellingen hebben op 29 juni 2023 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2024 en een institutionele fusie per 1 augustus 2024.

Advies en besluit over voorgenomen fusie Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland

1 maart 2022

De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen institutionele fusie van Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland. Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland hebben op hebben op 29 april 2021 een aanvraag ingediend bij de minister van OCW voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 en een institutionele fusie per 1 augustus 2022.

Advies en besluit over fusievoornemen Nordwin College en Aeres

27 mei 2020

Nordwin College en Aeres hebben op 9 maart 2020 een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 juni 2020 en een institutionele fusie per, naar verwachting, 1 augustus 2021. De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan deze fusie.

Advies en besluit over fusievoornemen Leeuwenborgh en Arcus College

9 oktober 2018

Leeuwenborgh en Arcus College hebben 12 juli 2018 een verzoek ingediend voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 en een instellingsfusie per 1 augustus 2019 (‘fusietoets’). De minister van OCW heeft goedkeuring verleend aan deze voorgenomen fusie. Dit op basis van een eerder positief advies van de CMMBO aan de minister van OCW.