Skip navigatie

Advies opleiding Audicien in Eindhoven

8 december 2022

Op verzoek van MBO Amersfoort, Deltion College en Da Vinci College heeft de CMMBO een advies gegeven over hun verschil van inzicht met Summa College over diens voorgenomen start van de opleiding Audicien in Eindhoven. Dit met als doel om via zelfregulering alsnog tot een oplossing te komen.

Van opleiding naar opleiden

23 augustus 2022

Advies met ideeën voor een ideaaltypisch ontwerp voor economisch-administratief beroepsonderwijs. Naar aanleiding van eerdere adviezen van de CMMBO over studenten van economisch-administratieve mbo-opleidingen, heeft de minister van OCW een aantal instellingen uitgenodigd voor deze studenten ideaaltypisch onderwijs uit te werken om hun kansen te versterken. Tevens is de CMMBO gevraagd dit te evalueren en te bezien of er meer algemeen geldende aanbevelingen gedaan kunnen worden.

Advies Opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda (I)

2 april 2020

Curio heeft de CMMBO gevraagd een advies uit te brengen over zijn verschil van inzicht met De Rooi Pannen over zijn start van de opleiding Marketing, communicatie en evenementen in Breda per schooljaar 2020-2021. Curio biedt deze opleiding al aan in Breda en is van mening dat deze handelswijze van De Rooi Pannen in strijd is met de wettelijke zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid. Beide instellingen nemen het advies van de CMMBO over.

Advies: Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen

22 december 2019

Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een onderzoek uitgevoerd naar het profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen. Dit om de kansen van deze studenten te vergroten door hen op te leiden tot een hoger niveau en/of beter voor te bereiden op hun start op de arbeidsmarkt.

Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’

16 april 2018

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen flink toegenomen, vooral omdat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden.