Advies en besluit over opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

10 juni 2021

Op verzoek van Curio heeft de minister van OCW een besluit genomen over het aanbod van opleidingen Marketing, communicatie en evenementen (MCE) van De Rooi Pannen in Breda.

Lees meer

Advies Opleidingen Marketing, communicatie en evenementen in Breda

2 april 2020

Curio heeft de CMMBO gevraagd een advies uit te brengen over zijn verschil van inzicht met De Rooi Pannen over zijn start van de opleiding Marketing, communicatie en evenementen in Breda per schooljaar 2020-2021. Curio biedt deze opleiding al aan in Breda en is van mening dat deze handelswijze van De Rooi Pannen in strijd is met de wettelijke zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid. Beide instellingen nemen het advies van de CMMBO over.

Lees meer

Advies: Profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen

22 december 2019

Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een onderzoek uitgevoerd naar het profiel van mbo-studenten van economisch-administratieve beroepsopleidingen. Dit om de kansen van deze studenten te vergroten door hen op te leiden tot een hoger niveau en/of beter voor te bereiden op hun start op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’

16 april 2018

Op verzoek van de minister van OCW heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) een advies uitgebracht over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. Tussen 2005 en 2016 is het aantal studenten van deze opleidingen flink toegenomen, vooral omdat meer mbo-instellingen deze opleidingen zijn gaan aanbieden.

Lees meer

Themaonderzoek Regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches

16 april 2018

Truck Academy: een rol voor het bedrijfsleven bij clustering in het mbo. Op verzoek van de minister van OCW heeft de CMMBO een themaonderzoek uitgevoerd naar de regionale samenwerking tussen mbo-instellingen en branches. Dit naar aanleiding van signalen dat meerdere brancheorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen (‘zwaartepuntvorming’) om de kwaliteit van de opleidingen en de instroom van studenten te verbeteren.

Lees meer

Advies DTP-opleidingen Noord-Holland Noord

14 december 2017

Mediacollege Amsterdam heeft de CMMBO verzocht een advies uit te brengen over zijn verschil van inzicht met ROC Horizon College over diens start van de opleidingen Medewerker DTP en Allround DTP’er op de locatie Heerhugowaard per schooljaar 2017-2018. Volgens Mediacollege Amsterdam leeft ROC Horizon College hierbij niet zijn zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid na.

Lees meer

Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

9 maart 2017

Het arbeidsmarktperspectief van mbo niveau 2-opleidingen staat, door met name technologische ontwikkelingen, onder druk. Daarom heeft de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) hierover een advies uitgebracht aan de Minister. Het advies bevat vijf aanbevelingen om het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief van mbo 2-opleidingen te versterken. Het gaat om het versterken van de bbl-leerweg, het stimuleren van domeinprogramma’s, loopbaanontwikkeling voor gediplomeerde mbo 2-schoolverlaters, monitoren van prestaties van mbo-instellingen en het organiseren van dit alles in één samenhangend programma.

Lees meer

Advies Chauffeur wegvervoer

5 december 2016

De CMMBO adviseert het ROC Midden Nederland om zijn opleiding Chauffeur wegvervoer in Amersfoort gefaseerd te beëindigen omdat, met de recente start van deze opleiding, niet de zorgplicht doelmatigheid wordt nageleefd. Het ROC Midden Nederland neemt het advies over.

Lees meer