Skip navigatie

Wisseling leden CMMBO

9 november 2023

Per 1 september jl. zijn Maroesjka Versantvoort en Karel van Rosmalen door demissionair minister Dijkgraaf benoemd als nieuwe leden van de CMMBO. Eerder hebben Max Hoefeijzers (per april jl.) en Marc Vermeulen (per september jl.) afscheid genomen van de Commissie.

Advies Opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij in Horst

27 maart 2023

De CMMBO heeft op verzoek van Gilde Opleidingen een advies gegeven over zijn verschil van inzicht met Yuverta over diens voornemen de opleiding Persoonlijk begeleider zorgboerderij in Horst per schooljaar 2023-2024 te gaan verzorgen. Dit met als doel via zelfregulering alsnog tot een oplossing te komen.

Advies opleiding Audicien in Eindhoven

8 december 2022

Op verzoek van MBO Amersfoort c.s. heeft de CMMBO een advies uitgebracht over de mogelijke start van de opleiding Audicien in Eindhoven.