Advies macrodoelmatigheid

Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen? En is er onderzoek en advies van een onafhankelijke en deskundige partij gewenst? Dan kunt u een verzoek indienen bij de CMMBO.

Verzoek indienen

Advies fusietoets

Heeft uw organisatie idee├źn om te fuseren met een andere (mbo-)instelling? De Minister moet vooraf goedkeuring verlenen aan fusies. De CMMBO adviseert hoe u een aanvraag fusietoets voor mbo-instellingen kunt indienen bij DUO en adviseert de Minister over uw aanvraag fusietoets.

Meer informatie

Advies unieke opleidingen

Verzorgt uw instelling een kleine, unieke beroepsopleiding en vindt u het tijdelijk recht deze opleiding als enige te mogen aanbieden noodzakelijk om de opleiding te continueren? U kunt dit melden bij de CMMBO. Met het advies van de CMMBO neemt de Minister een besluit over het al dan niet toekennen van het tijdelijke alleenrecht voor het aanbieden van een bekostigde kleine, unieke opleiding.

Melden unieke opleiding