Onderzoek en advies macrodoelmatigheid en fusietoets in het MBO

CMMBO onderzoekt en adviseert over de uitvoering van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid van mbo-instellingen.

Daarnaast adviseert CMMBO over voorgenomen fusies tussen mbo-instellingen.

Publicaties

Bekijk alle publicaties

Advies macrodoelmatigheid

Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen? En is er onderzoek en advies van een onafhankelijke en deskundige partij gewenst? Dan kunt u een verzoek indienen bij de CMMBO.

Verzoek indienen

Advies fusietoets

Heeft uw organisatie ideeën om te fuseren met een andere (mbo-)instelling? De Minister moet vooraf goedkeuring verlenen aan fusies. De CMMBO adviseert hoe u een aanvraag fusietoets voor mbo-instellingen kunt indienen bij DUO en adviseert de Minister over uw aanvraag fusietoets.

Meer informatie