Onafhankelijk advies

Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen? En is er onderzoek en advies van een onafhankelijke en deskundige partij gewenst? Dan kunt u een verzoek indienen bij de CMMBO.

Verzoek indienen

Werkwijze CMMBO

CMMBO is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door de overheid. Ze bestaat uit 5 deskundige leden met kennis van de maatschappij, het bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs. Onafhankelijk, vertrouwelijk, deskundig en transparant zijn de kernwaarden van de commissie. Dit is vastgelegd in de gedragscode.