Skip navigatie

Verzoek indienen

Is er naar uw mening sprake van een ondoelmatig en/of niet arbeidsmarktrelevant aanbod aan mbo-opleidingen en komt u met de betrokken partijen niet tot een oplossing? Wij verwachten dat u eerst zelf probeert om met de belanghebbende partijen tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet en is er onderzoek en advies van een onafhankelijke en deskundige partij gewenst? Dan kunnen Mbo-instellingen, bedrijven, gemeenten en andere belanghebbenden een verzoek indienen bij het secretariaat van CMMBO. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Na ontvangst van uw aanvraag, beoordelen we of het verzoek voldoende aansluit bij de adviesrol van CMMBO en of uw verzoek voldoende is gemotiveerd en onderbouwd. Samen met u bekijkt het secretariaat of een advies zinvol is. Zo ja, dan start het onderzoek en informeren we de minister van OCW hierover. Lees hier meer over onze werkwijze.