Skip navigatie

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de mogelijkheden, eventuele kosten, de betrokkenheid van de Minister en hoe we omgaan met vertrouwelijke gegevens? Neem dan contact op met het secretariaat van CMMBO. Dat kan telefonisch of per mail. Daarnaast kunt u onderstaande vragen en antwoorden raadplegen:

Zijn er kosten verbonden aan het uitbrengen van een advies?
Nee. Let wel: CMMBO beschikt over een gelimiteerd budget. Het kan daardoor voorkomen dat we uw verzoek niet direct in behandeling kunnen nemen.

Hoe gaat CMMBO om met vertrouwelijke gegevens die tijdens onderzoeken naar voren komen?
De omgang met vertrouwelijke gegevens is uitgewerkt in de gedragscode.

Is het advies van CMMBO juridisch bindend?
Nee. De betrokken partijen bepalen zelf wat ze met het advies doen. Als uit onderzoek blijkt dat wettelijke zorgplichten, het arbeidsmarktperspectief of de doelmatigheid niet worden nageleefd, heeft de minister van OCW de bevoegdheid maatregelen te nemen. Het gaat dan om een besluit van de minister, waarbij het advies van CMMBO van belangrijke waarde is. Een besluit van de minister is overigens wel bindend.