Skip navigatie

Melding indienen

Met het melden van een signaal dat een kleine, unieke beroepsopleiding dreigt te verdwijnen vraagt u de minister van OCW een besluit te nemen over het toekennen van het tijdelijk alleenrecht voor het aanbieden van een beroepsopleiding. U kunt hiervoor onderstaand formulier downloaden.

Indien u vragen heeft kunt u de pagina Vragen en antwoorden raadplegen, of contact opnemen met het secretariaat van de CMMBO. Onder Werkwijze vindt u informatie over de procedure die volgt nadat u uw melding heeft gedaan tot en met het besluit van de Minister daarover.